Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
April 24, 2010
Visits : 1337

बरेच दिवस विचारायचा होतं ...Read More

April 24, 2010
Visits : 955

राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या॥१॥ भूमीवरी पडावे, ताऱ्यांकडे पहावे प्रभुनाम नित्य गावे, या झोपडीत माझ्या॥२॥ पहारे आणि तिजोऱ्या, त्यातूनी होती चोऱ्या दारास नाही दोऱ्या, या झोपडीत माझ्या॥३॥ जाता तया महाला, मज्जाव शब्द आला भितीनं यावयाला, या झोपडीत माझ्या॥४॥ महाली माऊ बिछाने, कंदील शामदाने आम्हा जमीन माने, या झोपडीत माझ्या॥५॥ येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा कोणावरी न बोजा, या झोपडीत माझ्या॥६॥ पाहून सौख्यं माझे, देवेंद्र तोही लाजे शांती सदाRead More

April 24, 2010
Visits : 2511

कविताRead More

hitesh choutala's Blog

Blog Stats
  • 4803 hits
Archives